“BUSINESS INTELLIGENCE” ANALİTİK PLATFORMASI

“BUSINESS INTELLIGENCE” ANALİTİK PLATFORMASI

“Business İntelligence” həlli mövcud olan bütün verilənlər bazaları, gizli qanunauyğunluqların aşkarlanması, verilənlərin müqayisəsi, çarpaz hesabatların yaradılması, verilənlərin istənilən kəsimində hesabatların əldə edilməsi əsasında müəssisələrin hesabatlarının mərkəzləşdirilmiş şəkildə  formalaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.