“KOMANDA-KOORDİNASİYA MƏRKƏZİ” APARAT-PROQRAM KOMPLEKSİ

“KOMANDA-KOORDİNASİYA MƏRKƏZİ” APARAT-PROQRAM KOMPLEKSİ

KKM mümkün döyüş fəaliyyəti və fövqəladə hadisələrin idarə edilməsi üçün mobil interaktiv komanda-koordinasiya mərkəzidir. Bir neçə KKM ordu strukturunun bəndlərinin iyerarxiya strukturunda toplanır, ya da avtonom şəkildə fəaliyyət göstərir.

KKM perimetrə müşahidə üzrə informasiyanı, insan və maddi resursların statistik verilənləri, hava şərtləri və digər verilənləri alır və əks etdirir, yerüstü və hava kəşfiyyatı vasitəsilə alınmış videoyazı, videoaxın və statik təsvirlərdəki obyektləri tanıyır və təsnif edir, vəziyyətin qeyri-mülki inkişafı barədə avtomatik bildirişi təmin edir.

İnformasiyanın praktiki toplanması aşağıdakıların hesabına baş verir:

  • Mülki videomüşahidə vasitələri, yerüstü və hava dronları;
  • THS sistemindən alınan informasiya;
  • Texnikanın (MN-in istəyilə, hərbi hissələrin özlərinin də) vəziyyəti və yerləşmə sistemi;
  • Kalaşnikov pulemyotlu döyüş modulunun prototipi üçün hazırlanan tanınma, qeydiyyat və məqsədlərin müşayiəti sistemi.

KKM-in aşağıdakı funksiyaları var:

Müşahidə nöqtələri, döyüş postları, düşmənin silahlanması və texnikasının müəyyən və təsnif edilməsi;

Düşmənə nəzarət punktlarının optimal yerləşməsi;

Vizual analiz, qərar qəbulu və bölmələrin fəaliyyətinin gerçək zaman rejimində korrektəsi üçün yerin kompüter xəritəsinin yaradılması;

KKM silahları uzaqdan idarəetmə vasitələrinə, həmçinin mobil robotlaşdırılmış komplekslərə (hazırkı anda kompleks layihələndirmə prosesindədir) malik olacaq. Uzaqdan idarəetmə vasitələri olaraq, avtomatlaşdırılmış ştativlər, ştativlərin və monitorların idarə olunması üçün pultlar artıq yaradılmışdır.

Enerji avtonomluğundan ötrü müşahidə və döyüş modulları avtonom enerji mənbələri, yəni günəş panelləri və akkumulyator bloklarla təmin olunacaqlar.

Şirkət təmas xəttində bir neçə döyüş postu üçün akkumulyator batareya komplektli 27 günəş panelini artıq quraşdırıb.